House

STM Vinduer

Reklamation

OBS: Servicecenteret er ferielukket i ugerne 29-31, så vender tilbage med svar derefter.

Udfyld reklamations skema

Håndværker / Byggecenter

Vi vil bede dig gennemlæse et sammendrag af vores garantibestemmelser, inden du fremsender reklamationsskemaet. Vindues Industriens Tekniske Bestemmelser danner grundlag for vores reklamationsbehandling.

STM har en politik om at ville levere god service. Dette omfatter også service ifm. reklamationer. For at give dig en hurtig og optimal sagsbehandling, bedes du læse denne vejledning, før du udfylder skemaet for reklamationer.

Udfyld reklamations skema


Obs:
Inden udfyldelsen bør du også kontrollere ordrebekræftelsen sammenholdt med de leverede elementer. Kun i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse kan der være tale om fejllevering. Vedhæft/fremsend gerne fotos, som dokumentation. Jvf. Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser skal overflader vurderes på minimum 3 m afstand i diffust lys.

Frist for indgivelse af reklamation

 • Transportskader og ridser i glas skal indgives umiddelbart efter levering og senest 5 dage efter modtagelsen. Synlige transportskader, som umiddelbart kan konstateres, skal anføres på følgesedlen.
 • Snavs eller lignende imellem glas skal meddeles indenfor 1 år efter levering.
 • Øvrige fejl meddeles inden 5 år efter levering.


Hvad dækker garantien

Garantien dækker produktionsfejl på elementer, herunder glas og overfladebehandling inden for garantiperioden. Endvidere dækkes transportskader, som er meddelt STM VINDUER A/S senest 5 dage efter modtagelse.

Garantien dækker ikke

Fejlmontage, herunder:

 • a) elementer, som ikke er monteret og fastgjort i henhold til vores brugervejledning.
 • b) elementer, som ikke er opklodset i henhold til vores brugervejledning.
 • c) elementer, som udelukkende er monteret med skum.
 • d) elementer, som ikke er monteret i lod og vater og med ens diagonal-mål.
 • Dug på indvendig side af ruder, som kan henføres til manglende udluftning/ventilation.
  (Dug på udvendig side af ruder kan forekomme ved energiruder).
 • Flækruder / revnede ruder vil typisk være et forsikringsspørgsmål.
 • Ruder der revner efter isætning og udvendige ridser, er fejltyper,
  der ikke er reklamations-berettiget overfor termorudefabrikanten.
 • Dele, som skal udskiftes som følge af slid, såsom løse, hængsler, lukketøj, tætningslister m.v.

Vedligeholdelse/aflevering

 • Bevægelige dele skal være smurt med egnet syrefrit smøremiddel, dog ikke friktionsdele.
 • Montageskader på overfladebehandlingen skal være udbedret.
 • Rammer skal være justeret til korrekt frigang
 • Lukkebeslag og hængsler skal være justeret til let bevægelighed og korrekt friktion.
 • Elementer, tætningslister og beslagdele skal være rengjorte for byggesnavs m. v.
 • Overfladebehandlingen skal løbende vedligeholdes. Små afskallinger og evt revner skal straks udbedres. I øvrigt skal overfladebehandlingen vedligeholdes efter behov og altid inden en forvitring er påbegyndt


Reklamationsskema

Skemaet skal bl.a. udfyldes med ordrenummer, som fremgår af følgesedlen, ordrebekræftelse og opstaltstegninger. Hvis ingen af disse er tilgængelige, fremgår ordrenummeret på etiketten påsat elementet.

(ordrenummer = fabrikationskode).

STM Vinduer A/S forbeholder sig ret til at fremsende faktura på 1500,- dkk, såfremt der udføres montørbesøg og klagen er uberettiget.

Privat

Er du privatperson skal din reklamation gå igennem den håndværker, entreprenør eller tømmerhandel, hvor du har købt dine elementer.

Håndværkeren er den professionelle part og har det juridiske ansvar over for dig. Vedkommende skal i første omgang vurdere , om reklamationen er reklamationsberettiget og efterfølgende kontakte STM Vinduer A/S. I de tilfælde hvor ovenstående ikke er muligt (dødsfald, konkurs, ejerskifte m.m.) er du velkommen til at kontakte os direkte.

Kontakt STM


Vi er STM Vinduer

Mere end 50 års kontinuerlig fokusering på kvalitet, produktudvikling og service har gjort STM VINDUER A/S til en førende dansk producent af vinduer og døre i træ og træ/alu.

Vil du vide mere

STM vinduer A/S Kassebøllevej 3, 5900 Rudkøbing, Danmark, tlf. 63 51 16 09
Produceret i Rudkøbing, Langeland
TINIUM og NEO er produceret på Langeland
Kort over forhandlere
Find din STM forhandler
Find forhandlere