Håndværker / Byggecenter

Vi vil bede dig gennemlæse et sammendrag af vores garantibestemmelser, inden du fremsender reklamationsskemaet. Vindues Industriens Tekniske Bestemmelser danner grundlag for vores reklamationsbehandling.

STM har en politik om at ville levere god service. Dette omfatter også service ifm. reklamationer. For at give dig en hurtig og optimal sagsbehandling, bedes du læse denne vejledning, før du udfylder skemaet for reklamationer.

Obs: Inden udfyldelsen bør du også kontrollere ordrebekræftelsen sammenholdt med de leverede elementer. Kun i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse kan der være tale om fejllevering. Vedhæft/fremsend gerne fotos, som dokumentation. Jvf. Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser skal overflader vurderes på minimum 3 m afstand i diffust lys.

Læs mere om reklamation

Vi er STM Vinduer

Mere end 50 års kontinuerlig fokusering på kvalitet, produktudvikling og service har gjort STM VINDUER A/S til en førende dansk producent af vinduer og døre i træ og træ/alu.

Vil du vide mere

STM vinduer A/S Kassebøllevej 3, 5900 Rudkøbing, Danmark, tlf. 63 51 16 09
Produceret i Rudkøbing, Langeland
TINIUM og NEO er produceret på Langeland
Kort over forhandlere
Find din STM forhandler
Find forhandlere