Hygge


Energi og komfort

Indeklimaet har høj prioritet hos STM vinduer. Med kvalitetsvinduer og døre kan du glæde dig over et behageligt indeklima, hvor temperaturer og luftfugtighed er i en sund balance. STM kan hjælpe dig med at træffe de rigtige valg fra starten - det betaler sig i længden.

Moderne vinduer og døre er isolerende i en grad, så investeringen tjener sig hjem på varmeregningen.

Det gavner ikke kun din privatøkonomi, men også det globale klima.
7 procent af det danske energiforbrug siver ud gennem utætte og dårligt isolerede vinduer. Det svarer til det dobbelte af den samlede energiproduktion fra landets vindmøller. A-mærkede energivinduer er en del af løsningen.

Komforten ved et energivindue kan mærkes.

Slut med blafrende lys og træk i nakken. Ingen kuldestråling ind i rummet og ingen dug eller kondens, der giver dårligt indeklima. I stedet får du vinduer og døre, som kun kræver minimal eller ingen vedligeholdelse - lavet på specialmål, hvis du ønsker det. Med største lethed kan du åbne og ventilere huset eller lukke og holde storm og skybrud ude, når det er nødvendigt.

Hvis du tilvælger lydglas kan selv støjen fra trafikken eller snurrende maskiner i nabolaget bliver dæmpet, så du i ro kan nyde en god snak med dine nærmeste.

U-værdi

Varmetabet ved vinduer og døre opgøres i U-værdi og er udtryk for energi, der passerer gennem 1 m2 af en bygningsdel pr. sekund ved en temperaturforskel på 1 grad mellem ude- og indenfor og benævnes som W/m2K. U-værdien kan være op til 6,0 W/m2*K, hvilket er meget høj sammenlignet med en isoleret bygningsdel. De bedste vinduer er med 3 lag energiglas med et lavt energitab på under 1 W/m2*K.

G-værdi

G-værdien er et udtryk for gratis­varme. Den fortæller, hvor stor en del af den solenergi, der rammer ruden udvendigt, som passerer gennem ruden og ind i rummet. G-værdien er et tal mellem 0 og 1, og jo højere g-værdi, jo mere gratisvarme kommer der ind i rummet.

Eref

Energitilskuddet beregnes ud fra U- og g-værdien efter formlen Eref(kWh/m2·år) = 196,4 · Gw - 90,36 · Uw. Hvis værdien er negativ, betyder det et netto varmetab. Hvis den er positiv, får bygningen et netto varmetilskud. Placeres vinduer korrekt i forhold til solen, kan der over året tilføres mere energi end der tabes.

Derfor er kravet jf. Bygningsreglementet, at energitilskuddet (forholdet mellem varmetab og varmetilskud fra solen) ved udskiftning mindst må være på -17 kWh/m2/år svarende til kravene i BR 2015.

Fyr for spurv

Undgå at fyre
for gråspurvene.
Lad varmen blive
i dit hjem

Energi vinter

STM producerer
vinduer som opfylder
lovgivningens
skrappeste krav:
A-mærkning

Skift dine gamle vinduer og spar på varmeregningen

Du har mulighed for at søge om energitilskud hos dit energiselskab. Tilskudsstørrelsen er afhængig af energibesparelsen ved vinduesudskiftningen.

Bæredygtig produktion

Hver især har vi et ansvar for klodens ressourcer og det kan du som forbruger leve op til ved at spørge efter vinduer og døre af træ fra bæredygtigt skovbrug. Du ser det ved at finde mærket med FSC eller PEFC, og STM Vinduer A/S benytter ikke andet. Hos os rækker bæredygtigheden også helt ind i produktionen, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og produktionsmetoder, som minimerer risikoen for skader og unødvendig nedslidning af medarbejderne.

Energirigtige vinduer

Alle STM´s vinduer og døre leveres med 2- eller 3-lags lavenergi ruder med varmkant som standard og kan erstattes med optimerede lavenergiruder. De slanke profiler sikrer stort lysindfald og bidrager derfor med ekstra varmetilskud til boligen.

Shutterstock 67542844

Energi-
beregner

Beregn din energibesparelse
med nye vinduer

Energiberegneren

Vinduerne er et af de byggematerialer, der historisk set har påført det største varmetab til bygninger. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige energiklasse til dit hjem.

STM Vinduer
Vi er STM Vinduer

Mere end 50 års kontinuerlig fokusering på kvalitet, produktudvikling og service har gjort STM VINDUER A/S til en førende dansk producent af vinduer og døre i træ og træ/alu.

Vil du vide mere

STM vinduer A/S Kassebøllevej 3, 5900 Rudkøbing, Danmark, tlf. 63 51 16 09
Produceret i Rudkøbing, Langeland
TINIUM og NEO er produceret på Langeland
Kort over forhandlere
Find din STM forhandler
Find forhandlere