STM Sikkerhedsglas

Ofte stillede spørgsmål

Svar:

Gå ind på reklamationsskema - udfyld reklamationsskema og send, hvorefter der fremsendes en kvittering og serviceafviklingen er aktiveret.

Svar:

Forskellige løsninger til sikring af børns sikkerhed i boligen:

  1. Børnesikring indbygget i greb
  2. Beslag med åbningsbegrænsning
  3. Sikkerhedsglas

Svar:

Der kræves en speciel demonteringsnøgle til at dreje montageclipsene - kan rekvireres ved kontakt til STM Servicecenter på service@stmvinduer.dk

Svar:

Læs mere om vores garanti

Svar:

Overflader

Den industrilakerede overflade er løbende under påvirkning af det miljø bygningen er placeret i. Områder med høj trafikintensitet samt industriområder med luftforurening til følge, samt kystnære miljøer med et højt saltindhold i luften medfører en større tilsmudsning af facadeelementerne og dermed et hyppigere behov for rengøring.

Holdbarhed

Vores vinduer er konstrueret til det barske klima i Skandinavien med relativ høj luftfugtighed. For at bevare den gode funktionalitet og langvarige holdbarhed kræves det, at vindueselementerne løbende vedligeholdes. Se vores brugermanual.

Svar:

Find udstillingsoversigt her

Svar:

Download brugervejledning

Svar:

Dug og kondens opstår, når varm og fugtig luft rammer kolde overflader. Man reducerer risikoen for dug på den indvendige side af facadeelementet ved regelmæssig udluftning i løbet af dagen.

Svar:

Opstår kun på gennemgående cylindere ved at den kolde luft trænger igennem cylinderen og køler den varme cylinderring indvendigt. Det er vanskeligt at forebygge og opstår kun under helt specielle vejrforhold.

Svar:

Ved energiruder dannes der ofte dug på ydersiden, mest i april og september, og specielt om natten, når temperaturen falder. Rudens yderside køles ned om natten, og når temperaturen hurtigt stiger om morgenen, bliver luften hurtigere varmere end ruden, og der opstår dug. Duggen forsvinder om morgenen eller i løbet af formiddagen, når solen varmer ruden op.

Svar:

Jf. DVV bestemmelserne, må der på elementer, målt over en afstand på 2m. -ikke være en større krumning end 4mm. (Dette kan kontrolleres med en 2-meter retskinne pålagt den side elementet krummer mod, hvor luften ml. element og retskinne maks må være 4mm.

Svar:

Misfarvninger af hårdttræ opstår som små mørke pletter, og disse opstår såfremt træet ikke er mættet af olie. Sørg altid for at mahogni og eg elementer olieres 1-2 gange om året. Bliver elementerne alligevel lyse (tørret ud), kan det skyldes, at de er udsat for meget sollys, hvorfor en 3. behandling på årsbasis kan være nødvendig. Sorte/mørke misfarvninger er ensbetydende med manglende vedligehold og kan resultere i, at garantien ikke dækker.

Svar:

Kan du løsne klistermærket fra glasset er det bedst at forsøge at trække det af. Kan du ikke det, eller sidder der rester af klistermærke, kan du prøve følgende:

  • Brug en glasskraber. En glasskraber er genial til at fjerne skidt, som fx limrester fra glas, keramiske komfurer mm. Med det skarpe knivblad, fjerner du forsigtigt limen efter klistermærket helt uden at glasset bliver ridset. Pas på klingen ikke er beskadiget så du ridser glasset. Du kan købe en glasskraber i byggemarkeder.
  • Sidder der genstridige limrester kan du prøve at fjerne limen med madolie, fx rapsolie. Virker det ikke kan du bruge lampeolie.

Svar:

STM Vinduer A/S foretager ikke opmåling af elementer. Der henvises til en tømrer/håndværker,  som også kan stå for montering.

Ordrenummer og fabrikationskode er samme kode. Ordrenummer el. fabrikationskode skal fx altid bruges ved henvendelse til STM Vinduer A/S omkring elementerne. På selve elementerne , mere specifikt i falsen mellem ramme og karm, sidder en lille grå DVV-label. Er elementerne leveret samtidigt, er ordrenummer / fabrikationskode ens på de små labels, dog vil positionsnummeret (pos. nr.) være forskelligt. Det er at sammenligne med en nummerplade, hvor STM Vinduer A/S med dette nummer meget nemt kan tilgå alle oplysninger om det specifikke element.

Svar:

Bygningsreglementet i Danmark fastsætter visse regler omkring krav til redningsåbning på vinduer. Dette kan STM Vinduer A/S indbygge i en lang række af vores elementer. Husk altid at holde dig ajour med disse regler.

Svar:

En fast rutine omkring udvendig og indvendig rengøring af jeres elementer, vil altid være levetidsforlængende. Se nærmere i vores brugervejledning under "Rengøring"

Svar:

Opstår der en revne i glasset på et allerede leveret element, vil der under visse omstændigheder (fx meget kort tid siden montage) være garanti på glasset. Det vil fra gang til gang være en vurderingssag. Kontakt meget gerne vores serviceafdeling der vil hjælpe jer videre. Opstår skaden efter tid, vil der ofte være tale om en glasskade, som måske jeres indboforsikring kan dække.

Svar:

Termisk brud på glas er ikke en garanti-skade. Termisk brud opstår ved uens varmepåvirkning af et glas. En termisk sprængning er en meget karakteristisk sprængning i glas og vil altid kunne genkendes på formen. Den starter som en enkelt streg fra kanten af glasset og spreder sig på meget kort afstand til en "blomst" med flere sprængninger, der breder sig ud og ind mod midten af glasset.

Svar:

Til afhjælpning af fx trafikstøj el. lign. kan STM Vinduer A/S levere jeres elementer med lydglas. Lydglas er en opbygning af en rude med forskellige glastykkelser som medvirker til at lydens evne til at forplante sig mellem de enkelte glaslag forringes væsentligt.

Svar:

På næsten alle STM´s vinduer og døre kan ruderne skiftes, såfremt uheldet er ude. Vores serviceafdeling kan assistere på flere måder - kontakt dem for yderligere info på service@stmvinduer.dk.

Svar:

Utætheder kan opstå af forskellige årsager. Hyppigst er det hvis karm/ramme-tætningen har taget skade og kompressionen mellem karm og ramme derfor ikke kan trykke tæt sammen på listen. Tætningslister er en sliddel og vil over en længere årrække miste sin fleksibilitet. Nye kan let monteres.

Svar:

Utætheder kan opstå af forskellige årsager. Hyppigst er det hvis karm/ramme-tætningen har taget skade og kompressionen mellem karm og ramme derfor ikke kan trykke tæt sammen på listen. Tætningslister er en sliddel og vil over en længere årrække miste sin fleksibilitet. Nye kan let monteres.

Svar:

STM Vinduer A/S bruger slutblik af støbt aluminium som fastgøres med rustfrie skruer, hvilket er godkendt af DVV (Dansk Vindues Verifikation). STM har valgt at fræse slutblikket i karmen for at forbedre sikkerheden mod indbrud. Dette betyder at slutblikket er nødt til at være et lukket system for at vandet ikke trænger ind i konstruktionen. Vandet i slutblikket har ingen funktionel betydning, da vandet enten fordamper eller løber over og ud på den behandlede overflade, hvor det tørrer op. Skulle vandet fryse, er palen i paskvilgrebet designet til at kunne bryde isen.

Svar:

Holdbarheden af elementernes overfladebehandling afhænger af hvor udsat de er for sol, vind og vand. Det er derfor nødvendigt regelmæssigt at efterse og evt. vedligeholde dine elementer. Intervallet kan variere fra mellem nogle måneder og mange år. Træet skal altid vedligeholdes, når det ikke længere er vandafvisende, så overfladen bevarer en intakt beskyttelse. Opstår der hul i overfladebehandlingen, kan fugten trænge ind og nedbrydningen af træet begynder. 

Yderligere bør elementerne vaskes udvendigt med vand, evt. tilsat til autoshampoo, fx i forbindelse med almindelig vinduespudsning. Yderligere rådgivning findes i vores brugervejledning.

Bagerst i vores brugervejledning er reklamationsbetingelserne opstillet og her kan du læse nærmere om, hvad der er dækket af garanti/reklamation, og hvad der ikke er.

Dette afhænger af størrelsen på klikventilen. Hvis du kontakter STM Vinduer A/S og henvender dig med fabrikationskoden på elementet, så kan dette altid oplyses. Har du adgang til ordrebekræftelsen, er det også nævnt der.

Hvis der er tale om en større mængde harpiks, fjernes dette bedst ved, at man venter til harpiksen er størknet (krystalliseret). Med en kniv, spartel eller lignende kan den forsigtigt skrabes bort (skrab ikke helt til bunden, idet malingen så kan tage skade). For yderligere beskrivelse, se vores brugervejledning.

Til at adskille de 2 eller 3 lag glas i en termorude, anvendes der udover de isolerende gasser mellem glassene, en varmkant som er en isolerende profil, udviklet til at bryde kuldebroen. Varmkanten er den yderste kant imellem glaslagene inde i ruden og med de evigt endnu høje krav der stilles til isoleringsværdien i vores bygninger, er bl.a. varmkanten en vigtig brik i det samlede billede.

Åbningsretning

Når det skal afgøres, om et element er højre eller venstre- hængt, stiller man sig altid på den side af elementet, hvor hængslerne er synlige. Sidder hængslerne i højre side, er elementet højre-hængt. Endvidere kalder man det så en højre ud, eller højre ind, afhængigt af om hængslerne vender ud mod det fri, eller om de er placeret indad i boligen. Og naturligvis omvendt, venstre ind, eller venstre ud i det modsatte tilfælde.

Vi er STM Vinduer

Mere end 50 års kontinuerlig fokusering på kvalitet, produktudvikling og service har gjort STM VINDUER A/S til en førende dansk producent af vinduer og døre i træ og træ/alu.

Vil du vide mere

STM vinduer A/S Kassebøllevej 3, 5900 Rudkøbing, Danmark, tlf. 63 51 16 09
Produceret i Rudkøbing, Langeland
TINIUM og NEO er produceret på Langeland
Kort over forhandlere
Find din STM forhandler
Find forhandlere